Promosi WOW

0 250

Promosi Pelan WOW.

  • Hanya untuk pelanggan individu sahaja.
  • Promosi terhad kepada model NEO (CHP-260N) sahaja.
  • Tempoh sewaan adalah tetap iaitu tujuh (7) tahun. (7 TAHUN KONTRAK).
  • Caj penalti akan dikenakan bagi penamatan awal kontrak.
  • Coway berhak mengubah suai atau pinda terma dan syarat pada bila-bila masa tanpa notis.
  • Tempoh sah promosi: 25 September 2019 – 23 Disember 2019

WHATSAPP SEKARANG!

Dapatkan Pelan WOW Hari Ini Juga!
Leave A Reply

Your email address will not be published.